Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Какво правим с непотребната храна в Силистренско и къде могат да се хранят нуждаещите се

Вчера на 16 октомври бе отбелязан Световния ден на прехраната.

Какво правим с излишната храна и каква е грижата за нуждаещите се от прехрана в различните райони на страната, проучиха кореспондентите на БТА. Хранителните отпадъци представляват една десета (9,9%) от общия поток, сочат данните от морфологичния състав на битовите отпадъци, сочат данните от Анализ на състоянието относно отпадъците към Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г., публикуван в интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Разделното им събиране и оползотворяване може да донесе не само екологични, но и финансови ползи.

В Силистра няма система за събиране на изхвърлена храна от домакинствата и непотребна храна от ресторанти и хипермаркети. През последните години, по време на пандемията, двама собственици на ресторанти в Силистра даряваха безплатен обяд на хора в нужда. Още не е ясно дали благородната инициатива ще продължи и тази зима.

Община Силистра работи по договор с Фонд "Социална закрила" към МТСП за предоставяне на социална услуга "Обществена трапезария" през 2022 година като са одобрени 150 потребители. В момента се подготвя кандидатстване и за новия програмен период. В Силистра има и Център за временно настаняване на бездомни, където също се осигурява безплатна храна. В Дулово обществена трапезария има от шест години и обслужва 100 души. В Алфатар работят по "Топъл обяд" с около 300 души, а в община Главиница - с 320 души. Община Ситово има възможност да кандидатства с проект по процедурата "Топъл обяд", който ще позволи продължаване на предоставянето на топлия обяд за нуждаещите се лица. В Тутракан също подготвят кандидатстване по програмата за новия програмен период. Там хората в нужда се подпомагат и със средства от благотворителни прояви. В Кайнарджа безплатна храна получават над 400 деца и ученици от учебните заведения и детските градини. Социални кухни и трапезарии се организират от неправителствени организации или ресторантьори по време на големи празници.

Facebook коментари