Сряда, 17 Април 2024 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 17 октомври 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/


3 шивачи, средно образование
1 приемчик, мляко, средно образование
1 работник, производство на млечни продукти, средно образование
1 огняр, средно образование, квалификация за огняр
3 корпусници, корабостроене и кораборемонт, средно образование
8 военнослужещи, войници, средно образование
1 стоковед, средно образование
1 строителен техник, проектно-технически отдел, средно образование /строителство/
1 заварчик, средно образование
1 механик, промишлено оборудване
2 работници, зареждане на рафтове, средно образование
2 шивачи, средно образование /текстил и облекло, обувки и кожи/
2 обслужващи магазин, средно образование
4 общи работници строителство на сгради, основно образование
3 кофражисти, средно образование
1 главен счетоводител, висше образование /Счетоводство/
2 общи работници, основно образование
1 работник зареждане рафтове /складов работник/, средно образование
1 машинен оператор, шиене на облекла, средно образование
1 машинен инженер, висше образование /Инженерство-комбинирани програми/
1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление, средно образование/оператор на машини с ЦПУ
3 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование
1 прочиствач- шмиргелист, отливки, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 технически сътрудник, медицинско или фармацевтично образование
1 шивач, средно образование
1 заварчик, средно образование
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
8 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи"
10 лекари, висше образование "Медицина"
3 фелдшери, полувисше образование

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

-За обучение по време на работа
1 деловодител
1 монтажник, изделия от пластмаса
1 машинен оператор, металообработващи машини
1 обслужващ, магазин
20 работници, поддръжка сгради
5 сътрудника, социални дейности

** Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси"

1 готвач, средно образование
1 рецепционист, хотел, средно образование
1 масажист, средно образование
1 продавач на хранителни продукти, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 пазачи, невъоръжена охрана, основно образование
1 администратор, търговски отдел, средно образование, комп. грамотност
1 обслужващ бензиностанция, средно образование
2 общи работници, основно образование
1 машинен оператор, средно образование
1 машинен оператор шиене, основно, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"
6 лекари, висше "Медицина

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа
1 сервитьор, средно образование
2 продавач - консултанти
1 работник, зареждане на рафтове
1 обслужващ бензиностанция
1 общ работник

**Работни места разкрити по проект "Заетост за теб" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 продавач- консултант /авточасти/, средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 работник, товаро-разтоварна дейност, основно образование
1 медицинска сестра, висше "здравни грижи"
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра"
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант"
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант"
15 медицинска сестра,висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология"
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести"
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина"
6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина"

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Facebook коментари