Неделя, 26 Март 2023 г.

Строителите от Силистра единодушно решиха инж. Ивелин Лозев да продължи да ги представлява

20 фирми, членове на ОП на КСБ – Силистра, присъстваха на годишното отчетноизборно събрание, което се проведе на 7 октомври в конферентната зала на хотел "Дръстър", съобщи вестник "Строител".

След като се запознаха с доклада за дейността на местната структура и отчета за приходите и разходите за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г., присъстващите единодушно преизбраха инж. Ивелин Лозев ("Стройпроект" ООД) за председател.

Членове на ОблС стават инж. Цанка Атанасова - "Водно строителство-Силистра" АД, инж. Евгени Георгиев - "Задгранично строителство" ООД, Георги Спасов - "Дръстър строй БГ" ЕООД, и Кенан Мехмед - "Екеа" ЕООД. Новият КС е в състав инж. Татяна Петрова ("Водоснабдяване и канализация" ООД), Никола Ризанов ("Експрес-92" ООД) и Сашо Ташев ("САМ-55" ООД).

За делегати на предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на КСБ бяха "Стройпроект" ООД, "Водно строителство-Силистра" АД, "Задгранично строителсво" ООД, "Дръстр строй БГ" ЕООД, "Екеа" ЕООД.

Четири са издигнатите кандидатури за членове на УС на КСБ - инж. Ивелин Лозев, инж. Цанка Атанасова, инж. Димо Мирчев и инж. Евгени Георгиев.

На събранието бе разгледана и приета програма за предстоящата 2023 г. Една от основните цели ще бъде установяване на ефективни взаимни контакти с общински и областни служби, обмен на информация по въпроси с насоченост към строителния бранш при натрупване на конкретна проблематика, както и проучване на възможности за организиране на срещи или семинари със съответните специалисти, експерти от държавни административни органи в област Силистра с цел извличане на полезна информация за строителните фирми.

Facebook коментари