Неделя, 14 Април 2024 г.

Комисият за защита на потребителите и РЗИ - Силистра обявяват стипендиантски позиции

Правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2023 г.

Шеста поредна година продължава стипендиантската програма в държавната администрация, регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат нужните им кадри още преди да са завършили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю.

Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

През 2023 г. стипендиантски места ще обявят от Комисия за защита на потребителите и Регионална здравна инспекция - Силистра в областите право, управление на проекти, информационни технологии, фармация, обществено здраве и медицина.

Facebook коментари