Петък, 31 Март 2023 г.

Инж. Николай Неделчев: Честит Ден на българската община!

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, ОБЩИНИ И КМЕТСТВА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поздравявам Ви с 12 октомври – Ден на българската община! Изминаха 140 години, откакто в България е приет Закон за общините и градското управление.

С него са регламентирани устройството и дейността на местни органи на държавна власт – общински съвети и кметове на населени места.

Този закон е естествено продължение на идеята, заложена в Търновската конституция от 1879 г., за установяване и разгръщане на местно самоуправление в самостоятелна българска държава, отново станала част от политическата карта на света.

Честит празник!

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ
областен управител на област Силистра
м. октомври 2022 г.

Facebook коментари