Събота, 25 Май 2024 г.

От 6 до 30 лв./дка върви сеитбата на пшеница

Сеитбата на пшеница започна, както и въпросите около нея, съобщава агри.бг. Една от темите в социалните мрежи е свързана с това как върви цената за сеитба на пшеницата. Оказва се, че тя варира в диапазона от 6 до 30 лв./дка.

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

Не всички земеделски производители разполагат с модерна техника, която е в основата на бързата и ефективна работа особено при все по-намаляващия времеви прозорец при жътвата. Фермерът Живко Маринов от Стара Загора пита своите колеги в социалните мрежи как върви цената за сеитбата на пшеницата, а отговорите са цветни.

Най-ниската предложена цена за сеитба на културата започва от 6 лв./дка. Други фермери предлагат цени от 10 лв./дка, 8 лв./дка без горивото и така до 30 лв./дка.

Земеделци споделят, че за 2021 г. цената за сеитбата на пшеницата е била 20 лв./дка, а тази година някои фермери вече оферират цени за услугата с 10 лв. по-високи.

Опитните механизатори споделят, че фермерът, който заявява услугата трябва да предостави семената, тъй като те не са включени в тази цена.

За оран някои оператори обявяват цени от 20-25 лв./дка. А тези за услугата ожънване достигат до 60 лв./дка.

Facebook коментари