Петък, 01 Декември 2023 г.

На 1 000 жени се падат 938 мъже в Силистренско

Според окончателните резултати от проведеното Преброяване 2021 населението на област Силистра към 7 септември 2021 година е 97 770 души, което е 1.5 % от населението на страната.

Жените са 50 430, а мъжете 47 340 или на 1000 жени се падат 939 мъже.

Населените места в Силистренско са 118, като градовете са 5, а селата 113.

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 40 населени места в областта, от 200 до 499 души - 39 населени места, от 500 до 999 души - 22 населени места, от 1000 до 1999 - 14 населени места, от 2000 до 4999 души - 1 населено място, от 5000 до 9999 души - 3 населени места и от 20000 до 49999 души - 1 населено място.

Facebook коментари