Събота, 15 Юни 2024 г.

Отвориха офертите за проектиране на основния ремонт на важен път към Тутракан и Силистра

16 са отворените ценови оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основния ремонт на 10,1 км от път III-2305 Исперих – Яким Груево – Конево в област Разград. Отсечката е с важно социално и икономическо значение за региона. Свързва община Исперих с областния център Силистра и община Тутракан, както и ГКПП "Тутракан" и ГКПП "Силистра".

Третокласният път всекидневно е с интензивен тежкотоварен трафик и земеделски машини, обработващи селскостопанските площи в района на Исперих.

Отворените ценови предложения са на:

· ПЪТПРОЕКТ ЕООД – 198 000 лв. без ДДС;

· Обединение "Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей" ДЗЗД – 119 562 лв. без ДДС;

· Обединение "ПЪТЕКСПЕРТ ІІІ-2305", с участници: ПЪТКОНСУЛТ 2004 ООД и ТСМ ЕКСПЕРТ ЕООД – 132 000 лв. без ДДС;

· ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД – 121 200 лв. без ДДС;

· ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД – 199 920 лв. без ДДС;

· ВИА-ПЛАН ЕООД – 107 040 лв. без ДДС;

· БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД – 111 102 лв. без ДДС;

· ВЕС-ИНВЕСТ-Н ЕООД – 98 988 лв. без ДДС;

· Пътно поддържане и строителство – 2009 ЕООД – 90 900 лв. без ДДС;

· ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – 188 550 лв. без ДДС;

· ЪРБАН ГРУП ЕООД – 111 111 лв. без ДДС;

· ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД – 116 400 лв. без ДДС;

· ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД – 127 020 лв. без ДДС;

· Инфра про консулт ООД – 96 660 лв. без ДДС;

· ИЛИЯ БУРДА ЕООД – 122 400 лв. без ДДС;

· ИНЖРОУД ЕООД – 154 999,20 лв. без ДДС.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 202 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

Facebook коментари