Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

98 % от предприятията в Силистренско са разработили програми за отстраняване или намаляване на риска при работа

Деветдесет и осем на сто от предприятията в Силистренско са разработили програми за отстраняване или намаляване на риска при работа, съобщи Назми Адемов – началник на силистренския отдел към дирекция "Инспекция по труда" в Добрич.
Проверките показват, че е натрупан значителен опит при оценката на риска.
През миналата година са регистрирани 21 трудови злополуки – с 8 по-малко от 2009 година. Няма смъртни случаи.
Но нерядко се установяват и формално разработени програми, смята Адемов.
През първите три месеца на тази година са направени 265 проверки в Силистренско. Установени са 837 нарушения, от които 323 са за неспазване на здравословните и безопасни условия на труд.
Съставени са 78 акта за административни нарушения и са дадени 783 задължителни предписания за отстраняване на нарушенията. Спряна е работата на 2 съоръжения.

Facebook коментари