Понеделник, 30 Януари 2023 г.

В Силистренско са засети 357 декара нови гори от началото на годината

Северноцентрално държавно предприятие – ДП гр. Габрово залесява 2 944 дка нови гори до края на годината, сочат плановете на предприятието, съобщават Дарик Радио.

357 дка от планираните за 2022 г. нови горски насаждения са залесени през пролетта в териториалните поделения: ДГС Силистра – 169 дка, ДГС Тутракан – 132 дка и ДЛС Каракуз – 56 дка.

По-голямата част от тях са залесени с евроамериканска топола, а останалите са залесени с летен дъб, зимен дъб, цер и бук.

Залесяването е сложен, дълъг и скъпоструващ процес, който изисква много време, труд и средства. От ключова важност е подборът на правилните дървесни видове за залесяване, които да бъдат съобразени с условията на средата. По този начин се гарантира устойчивото развитие на младата гора. Необходимо е да се извърши и добра подготовка на почвата, като цялостната дейност не приключва със самото засаждане на фиданките. Тяхното отглеждане продължава няколко години и включва дейности по плевене, окопаване, разрохкване на почвата и попълване на загубите. Най-устойчиви на климатичните промени и нападения от болести и вредители обаче са естествените гори. Затова значителна част от усилията на лесовъдите са насочени именно към подпомагане на естественото възобновяване на горите. За 2022 година в плановете на предприятието е заложено подпомагане на естественото възобновяване на 11 061 декара гори. Този процес изисква значително по-малко средства и усилия, в сравнение със залесяването, а резултатите от него са по-качествени.

Facebook коментари