Петък, 01 Декември 2023 г.

Синдакалистите в Силистра почитат днес паметта на загиналите при трудови злополуки работници

На 28 април световната синдикална общност почита паметта на загиналите при трудови злополуки работници. Международната организация по труда (МОТ) отбелязва този ден от 2003 г. като световен ден по безопасност и здраве на работното място и подчертава необходимостта от предотвратяване на трудови злополуки и влошено здраве чрез социален диалог и тристранно сътрудничество.
КНСБ настоява за ратификация на важни конвенции на МОТ в областта на безопасността и здравето при работа, за осигуряване на целева субсидия за фонд "Условия на труд" в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за укрепване на административния капацитет на ИА-ГИТ, НОИ и техните структури, за облекчения за бизнеса при инвестиции в условията на труд в т.ч. чрез привличане на ресурси от европейските фондове, за укрепване на структурите за специализирана експертиза на професионалната заболеваемост, каза по случай международния ден председателката на Регионалния съвет на КНСБ в Силистра Димитричка Пейкова.

Facebook коментари