Събота, 02 Декември 2023 г.

Населението на област Силистра е намаляло с близо една пета за десет години

Населението на България е намаляло през последните десети години с над 844 хиляди души до 6,519 милиона. Това показват оповестените от Националния статистички институт (НСИ) данни от последното преброяване на населението в нашата страна, проведено от 7-ми септември до 10-ти октомври 2021 г.

Силистра е една от областите с най-малко населението - 97 770 души. Тя се нарежда на 26-то място спрямо населението в другите области, като ни следват област Смолян (96 284) и област Видин (75 408 души). В сравнение с предходното преброяване през 2011 година, населението е намаляло с близо една пета.

За периода 2001 - 2011 година, населението в областта е намаляло с 21 704 души. Причините за това са ниската раждаемост и високата смъртност, които са свързани помежду си и колкото по-застаряващо е населението в една област, толкова по-ниска е и раждаемостта.

Просто младите хора в този регион липсват и оттук идва и ниската раждаемост. Това е единият от показателите за намаляване на населението.

Друг показател е миграцията, както вътрешна, така и външна. Голяма част от населението се премества в големите градове, където има и по-големи възможности за работа.

Facebook коментари