Петък, 23 Февруари 2024 г.

5800 силистренци декларираха доходите си. Останаха 4 работни дни за подаване на данъчната декларация

5834 декларации за облагане на доходите на физическите лица са приели до вчера служителите на силистренския офис на НАП, съобщиха от там.
Чувствително - със 73% в сравнение със същия период на миналата година, е нараснал броят на подадените по електронен път декларации от физически лица. До 26 април 2010 г. по интернет доходите си са декларирали 193 физически лица, а тази година това са сторили 334 силистренци.
630 от общо приетите декларации са пристигнали по пощата, 287 са подадени в пощенски клон, а 4583 – на място в салона за обслужване.
Припомняме, че срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица е 2 май, тъй като 30 април се пада в събота, а по правило сроковете изтичат в присъствени дни. При неспазване на срока глобата може да достигне до 500 лв.
До 2 май трябва да се плати и данъкът, който е деклариран за довнасяне. Не се очаква да има много декларации, по които да се довнася данък, тъй като данъкът за облагане на доходите на физическите лица е 10%, който се удържа авансово от работодателя при изплащането на дохода.
Образци на декларациите и всички приложения към тях са публикувани в Интернет на адрес www.nap.bg. Формуляри има на разположение и в сградата на НАП в Силистра на ул. "Скобелев" № 8.

Facebook коментари