Неделя, 02 Април 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 октомври 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 стоковед, средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. В
1 помощник-готвач, средно образование
1 шлосер-монтьор, средно образование
1 автомонтьор, средно образование
2 шофьори, лек автомобил до 9 места, средно образование, кат. В
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. В
5 военнослужещи, войници, средно образование
1 строителен техник, проектно-технически отдел, средно образование/строителство
1 работник кухня, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 механик, промишлено оборудване
1 счетоводител, висше/икономика (счетоводство и контрол, икономика, финанси)
5 работници, зареждане на рафтове, средно образование
1 диагностик, моторно превозно средство, средно образование
1 обслужващ, бензиностанция
2 шивачи, средно образование/текстил облекло, обувки и кожи
1 медицинска сестра, средно образование
4 обслужващи, магазин, средно образование
1 охранител,средно образование
1 шофьори, тежкотоварен автомобил,средно образование, кат. В
1 настройчик, металообработващи машини, средно образование
5 общ работници строителство на сгради, основно образование
3 кофражисти, средно образование
1 главен счетоводител, висше образование /Счетоводство/
2 общи работници, основно образование
1 работник зареждане рафтове /складов работник/, средно образование
2 машинни оператори, шиене на облекла, средно образование
1 резач, горски дървен материал, средно образование
7 общи работници, средно образование
1 машинен инженер, висше образование /Инженерство-комбинирани програми/
2 заварчици, средно образование, правоспособност за заваряване
1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление, средно образование/оператор на машини с ЦПУ
3 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование
1 прочиствач- шмиргелист, отливки, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 технически сътрудник, медицинско или фармацевтично образование
1 шивач, средно образование
1 продавач разносна търговия
1 барман, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
9 медицинска сестра, висше образование "Здравни грижи"
10 лекари, висше образование "Медицина"
3 фелдшери, полувисше образование


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

-За обучение по време на работа

1 монтажник, изделия от пластмаса
1 машинен оператор, металообработващи машини

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси"

2 продавач-консултанти, средно образование
1 куриер, средно образование
1 готвач, средно образование
1 рецепционист, хотел, средно образование
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици, икономическо образование, компютърна грамотност, любознателност
1 масажист, средно образование
1 продавач на хранителни продукти, средно образование
1 работник в бар, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 главен счетоводител, висше образование счетоводство и контрол, 2г.опит
1 обслужващ бензиностанция, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 машинен оператор, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, кат "СЕ"
1 служител, човешки ресурси, висше образование
6 лекари, висше "Медицина"
1 машинен оператор шиене, основно, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"

*Работни места разкрити по проект "Заетост за теб", Приоритетна ос 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОП РЧР 2014 – 2020 г на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 продавач- консултант /авточасти/, средно образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 работник, товаро-разтоварна дейност, основно образование
1 продавач-консултант, основно образование
1 мияч, превозни средства (ръчно), основно образование
1 готвач, основно образование
1 общ работник, основно образование
1 медицинска сестра, висше "здравни грижи"
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра"
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант"
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант"
15 медицинска сестра,висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология"
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести"
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина"
6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина"

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Facebook коментари