Събота, 20 Юли 2024 г.

Силистренската библиотека отбеляза 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 2️60 години от написването на "История славянобългарска"

По случай 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 2️60 години от написването на "История славянобългарска" библиотекарите от детски отдел Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра представиха презентация на учениците от IV клас на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий".

Библиотечните специалисти запознаха децата с живота и делото на основоположника на Българското възраждане Отец Паисий с помощта на забавни игри и занимания.

Facebook коментари