Четвъртък, 08 Декември 2022 г.

В Тутракан гласуват нови кметски заплати със стара дата

Първа точка в дневния ред на Общинския съвет в Тутракан е актуализирането на списъка за разпределението на капиталовите разходи към 30 септември.

Съветниците ще разгледат предложението за делегиране на правомощия на кмета на Община Тутракан за издаване на запис на заповед за авансово плащане и по проекта за обновяването на парк "Христо Ботев".

Очаква се на сесията да бъдат определени и новите размери на основната месечна работна заплата на кмета на общината и на кметовете на кметства, считано от 1 юли 2022 г.:

Кмет-с.Нова Черна Светослава Кирова от 1600,00 на 1760,00
Кмет- с.Цар Самуил Мехмед Юмер от 1600,00 на 1760,00
Кмет-с.Старо село Пламен Петров от 1300,00 на 1430,00
Кмет-с.Шуменци Симеон Димитров от 1300,00 на 1430,00
Кмет-с.Белица Христо Банов от 1300,00 на 1430,00
Кмет- с.Преславци Кязъм Кязъм от 1300,00 на 1430,00
Кмет-.с.Търновци Вежди Даил от 1300,00 на 1430,00


Предлага се увеличаване трудовото възнаграждение на Димитър Стефанов- Кмета на община Тутракан с 10 %.

Facebook коментари