Сряда, 30 Септември 2020 г.

Международен конкурс - изложба за деца с физически и умствени увреждания "Ще ви хареса ли моето творчество?"

Информация Областен съвет на БЧК
На 31 май, по регламент Български младежки Червен кръст, Силистра изпрати до организаторите на конкурса 21 творби на деца от 5 училища: ОУ «Св. св. Кирил и Методий» - с. Правда; СОУ «В. Левски», гр. Дулово; ОУ «Хр. Ботев», с. Айдемир; ОУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Силистра и СОУ «Н.Й. Вапцаров», гр. Силистра.
От 1974 г. насам Българският младежки Червен кръст организира на всеки две години Международната изложба за деца с физически и умствени увреждания "Ще Ви хареса ли моето творчество?". Изложбата е официално призната от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. В Международният конкурс участват деца с физически и умствени увреждания на възраст от 5 до 15 г. Приемат се творби от следните категории: картини, рисунки и произведения на ръчния труд. По регламент малките автори могат да участват с не повече от 2 творби, като сами избират темите на своите произведения. Творбите се оценяват от жури, а най-добрите се награждават.
Тази година БМЧК организира за осемнадесети път традиционният международен конкурс. До сега са участвали със свои творби деца от държави на няколко континента, в това число от Грузия, Германия, Полша, Исландия, бивша Югославия, Китай, Словакия, Украйна, България и др.
Целта на конкурса-изложба е да даде възможност на деца с увреждания от цял свят да развият своите творчески умения и да покажат своя артистичен талант. Чрез изкуството се съдейства за укрепване на психическото равновесие на тези деца и за тяхното приобщаване към здравите им връстници.
През месец октомври, 2010г. Българският Червен кръст ще организира изложба с всички предоставени творби.

Facebook коментари