Събота, 25 Май 2024 г.
header

"Зелена" подкрепа за "Демократична България" в Силистра

В отминалите почивни дни в Силистра подкрепа на кандидатите на Коалиция "Демократична България – обединение" оказаха лично г-н Борислав Сандов, вицепремиер и министър на околната среда и водите (декември 2021 – август 2022), и г-жа Добромира Костова, съпредседател на "Зелено движение" – партньор в Коалицията.

"Потенциалът на р. Дунав не се използва достатъчно, но трябва и да пазим реката", сподели Борислав Сандов пред свои съмишленици от крайдунавския град. Повод за това е обявената през м. юни т.г. от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) първа по рода си у нас нова защитена територия "Есетрите – Ветрен", разположена върху площ от 2 884 дка в участъка на река Дунав край село Ветрен в община Силистра.

С обявяването й се цели опазване на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо речно течение. В мандата на министър Сандов започна актуализация на плановете за управление на водите и за управление на риска от наводнения.

Той припомни, че във всички общини от област Силистра със средства от ПУДООС в кампанията "Чиста околна среда 2022" са финансирани повече от 10 проекта на общини, кметства, училища и детски градини. Това е кампания с широка обществена популярност, като чрез нея се подпомагат дейности като почистване, залесяване, озеленяване, изграждане или възстановяване на детски площадки, междублокови пространства и др.

Водачът на листата за област Силистра Надежда Бобчева, която също е представител на "Зелено движение", заяви, че с нея са се свързали разтревожени граждани, че в момента липсва реална система за разделно събиране на отпадъци, поради което и те не се рециклират. Споделено е и притеснение, че отдавна е време да се мисли за разширение с нови клетки на Регионално депо за твърди битови отпадъци, изградено преди две десетилетия, а до момента липсват конкретни действия от общината.

Да припомним, че под ръководството на Сандов МОСВ въведе в пълна функционалност Национална информационна система за отпадъците, както и електронна система по европейския регламент за превоз на отпадъци с цел повишаване на контрола.

Добромира Костова, която в момента е общински съветник в Общински съвет - Пловдив, смята, че е са нужни повече жени в политиката, защото те създават необходимия баланс, който е от ключово значение за изграждане на добра структура на работа, за омекотяване на конфликтите и при търсене на решения от друга гледна точка в политиката.

Борислав Сандов, Добромира Костова и кандидатите на "Демократична България - обединение" от област Силистра разговаряха със силистренци в Дунавския парк. Имаше много въпроси, свързани със замърсяването с отпадъци, защо и как се секат дървета в градовете, колко често трябва да се коси тревата и много други, свързани с околната среда, в която живеем.

За да подкрепите кандидатите на Коалиция "Демократична България – обединение", гласувайте с номер 25 в бюлетината!
footer

Facebook коментари