Сряда, 30 Ноември 2022 г.

РИК-Силистра даде двудневен срок на общинските кметове за изпълнение на важно решение

В срок до 28 септември 2022г. Кметовете на Общините в 20 изборен район - Силистренски трябва да определят със своя Заповед длъжностните лица от общинските администрации, за особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване.

Това е станало с решение № 103 от 26.09.2022г. на РИК-Силистра, с председател Марияна Чобанова.

В решението още се казва: "На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425-НС от 15 септември 2022г. на ЦИК. Районната избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски

РЕШИ:

1. В случаите в които:

1.1. Машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

1.2. Машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

1.3. Машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол.

В изброените случаи незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява незабавно РИК, след което връща формуляра от Приложение 9-НС към методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр).

С нарочно решение РИК – Силистра уведомява длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да получи Приложение 9-НС от методическите указания и да предаде на Председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр).

2. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

2.1. Машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.2. Машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.3. Машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини;

В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м), както и Приложение 9-НС към методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр).

С нарочно решение РИК-Силистра уведомява длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да получи от СИК (Приложение № 82-НС-м) и Приложение 9-НС към методическите указания и да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр)".

Facebook коментари