Сряда, 30 Ноември 2022 г.

Силистренец стана най-младият участник в научен форум

В началото на месец септември в град Пловдив се проведе 22 Международен конгрес на Карпато - Балканската геоложка асоциация (CBGA) . По време на конгреса учени - геолози от Европа, Азия и Африка представиха своите научни изследвания в областта на геологията. С провеждането на 22-ия конгрес, Карпато-Балканската геоложка асоциация отбелязва 100-годишнината от създаването си.

CBGA 2022 има за цел да събере геолозите от Югоизточна Европа с колегите им от цял свят за среща, обхващаща всички дисциплини на науките за Земята. Конгресът е форум, където учените могат да представят и обсъждат последните си резултати и да дискутират идеи за съвместни трансгранични фундаментални и приложни изследвания, за обучение и специализация в Карпато-Балканският регион и извън него.

По покана на специалисти от Геологическия институт на БАН в конгреса взе участие и Мохаммад – Мурад Рашад Халвани от Екоклуб "Пеликан" от ОДК Силистра. Той бе най- младият участник в този престижен форум. Мурад имаше възможността да представи свои проучвания за седиментите в река Дунав. Своите изследвания той реализира в партньорство със специалисти от различни институти на БАН - Института по обща и неорганична химия и Геологическия институт. Съвместно с тях той участва в работата по проект СИМОНА, касаещ качеството на седиментите като среда на живот по поречието на Долен Дунав.

След представянето на доклада си, Мурад получи поздравления от много участници в конгреса за смелостта си да участва в такъв научен форум, а също така получи и покани за бъдещи съвместни проекти. Сред поздравилите го бе професор Ирена Пейчева от Геологическия институт на БАН и доцент Георги Железов - наш съгражданин и победител в първия Екофорум "Сребърна" през 1992г.

Мурад изказва своите благодарности на професор Диана Рабаджиева от Института по обща и неорганична химия и доцент Златка Милаковска от Геологическия институт за оказаната помощ при реализирането на научното му проучване.

Facebook коментари