Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Директорът на силистренския музей участва в научна конференция по стопанска история

На 23 и 24 септември в гр. Карлово се проведе седмата научна конференция по стопанска история. В нея д-р Николай Тодоров - директор на РИМ - Силистра представи доклад на тема "Търговците и чифлиците - аграрните дилеми на Димитър Бракалов през 60-те –70-те години на XIX век".

Специален гост на конференцията е проф. Шевкет Памук – световно признат специалист по стопанска история, който преподава в Босфорския университет в Истанбул. Той ще дискутира в широк мащаб икономическото развитие на европейските и развиващите се държави, разглеждайки го в исторически план – от XVI век до наши дни.

На конференцията ще бъдат представени теми от античната стопанска история до съвремието, сред които: търговските контакти на римляните, външнотърговските дилеми на българския пазар през XIX век, развитие на предприемаческото съсловие, историята на отделни търговци и предприемачи, стопанското развитие на отделни селища през османския период.

Конференцията е организирана от Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) със съорганизатори Фондация "Евлогий и Христо Георгиеви" и Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". ЦСИИ създава мрежа от специалисти от водещите български университети и научни институции като си поставя за цел да изгради връзки и сътрудничества между тях, да дава нови насоки на изследване и да допринася за по-доброто познаване на стопанската история на България и Балканите.

В конференцията ще участват специалисти от Икономически университет – Варна, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Международно висше бизнес училище – Ботевград, Българска академия на науките, музеите в Пловдив, Силистра, Добрич, Казанлък и Попово.

Facebook коментари