Събота, 02 Декември 2023 г.

Североизточното държавно предприятие: Има дърва за огрев

Близо 23 300 домакинства от Североизточна България вече са получили дървата си за отоплителния сезон, съобщават от Североизточното държавно предприятие, в района на което се намира и територията на област Силистра.

18-те стопанства в системата на СИДП са доставили на хората 130 191 кубически метра дърва за огрев.

Доставките по дългосрочните договори с големите заводи са сведени до минимум. За фабриките се вози тополова и иглолистна дървесина, която не става за горене. Към момента е ограничена и продажбата на фирми по ценоразпис, за сметка на заявките от физически лица. С предимство се доставят дърва на хората, които са получили ваучерите си за твърдо гориво от АСП.

Всички горски и ловни стопанства предоставят и насаждения на корен, когато има желаещи сами да добият дървата си. Дава се възможност и за събиране на остатъчна дървесина, след приключване на сечта в насажденията.

С кметовете на населените места се уточняват списъците, а където е необходимо количествата се намаляват до 5 кубика, за да се осигури топло за всички на първо време.

През миналата година при разчет от 90 000 кубически метра на населението от Североизтока са доставени 100 000 кубика, а през настоящата година при разчет 100 000 кубика населението получава 180 000 кубика. Малко по-бавно е снабдяването с дърва в областните центрове, където желаещите да се отопляват с дърва са в пъти повече.

Facebook коментари