Вторник, 22 Септември 2020 г.

Успешно приключи укрепването на свлачището по ул.Тимок.Строителите дават 53 години гаранция

Информация община Силистра
На 16.04.2010г е издаден констативен акт за приемане на строежа, а на 18.05.2010г държавната комисия издава разрешение за ползване. 161218,06 лв са по линия на Европейския фонд за регионално развитие и 28 450,24 от държавния бюджет на Република България и 2307 лв самоучастие на община Силистра. Резултатите от укрепването на свлачището е спасяването на имоти в които живеят 276 наши съграждани.

Facebook коментари