Понеделник, 26 Септември 2022 г.

Шефът на силистренската полиция вече може да провежда обществени поръчки

Директорът на ОДМВР-Силистра старши комисар Мартин Недялков вече може да провежда обществени поръчки, разбра КВОРУМ от приетите вчера на 21.09.2022г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Силистра (Публичен възложител, Второстепенен разпоредител с бюджет).

Освен самия той да е публичен възложител, също така има и право да преупълномощава, и други длъжностнни лица да извършват тази дейност.

Според Чл.3 (1) "Тези Правила се прилагат по отношение на "Възложител" - директор на ОДМВР Силистра или определено от него длъжностно лице по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП или при условията на чл.7, ал.2 от ЗОП.
(2) Определянето на длъжностни лица по чл.7, ал.1 от ЗОП, които да бъдат с правата на "Възложител" се извършва със заповед на директор ОДМВР Силистра."


До момента директорите на полицията в Силистра нямаха подобни правомощия, а процедурите по обществени поръчки се провеждаха в Министерството на вътрешните работи.

Facebook коментари