Понеделник, 26 Септември 2022 г.

Силистренски ученици проведоха успешна практика в Португалия

Успешно финализиране на проект "Сътрудничество при трансфер на добри европейски практики" по програма "Еразъм+" в гр. Брага, Португалия.

16 ученици от ПГСУАУ "Атанас Буров" получиха сертификати за успешно приключила обучителната практика по специалностите "Икономическа информатика" и "Малък и среден бизнес". Усъвършенстваха своите професионални знания и умения, подобриха езиковите си и комуникационни компетенции по английски език, запознаха се с историята, традициите и културата на Португалия. Ще пренесат добри спомени от пребиваването си в гостоприемната европейска държава и впечатленията си за европейските ценности у хората, с които се запознаха.

Силистренското училище разшири своя институционационален капацитет на гимназия за мобилност на персонала си в професионалната област, в която се обучават учениците.

Заради отлагането на много полети в европейското въздушно пространство учениците още не са се прибрали в Силистра, което беше грешно отразено от КВОРУМ в първоначалното заглавие на статията, за което поднасяме своите извинения, на тези които са се били почувствали засегнати или подведени.

Facebook коментари