Сряда, 22 Март 2023 г.

В Силистра организират конкурс по решаване на шахматни и логически задачи

Клуб по шахмат към НЧ "Доростол-1870" и книжарница "Пинокио" организират в Силистра конкурс по решаване на шахматни и логически задачи.

На 26.09.2022 г. - зала 306, НЧ"Доростол-1870" в Младежки дом ще се проведе конкусра при следния регламент:

1. Право на участие имат деца и ученици от 6 до 18 години, в следните възрастови групи:

І- ІІІ клас; V – VI клас; VII - XII клас 2. Заявки за участие се подават на i-mail: nсh dorostol@abv.bg, с посочени трите имена на участника, години, училище, клас, телефон за контакт, учител.

Заявки могат да се представят на хартиен носител в НЧ"Доростол-1870" зала 305, до 21.09.2022 г. от 13.00 ч. – 17.00 ч. Краен срок за записване: 21.09.2022 г. Списък сучастниците ще се обяви на фейсбук профила на читалище "Доростол-1870", сайта на читалището и в зала 306.

Системата на провеждане на конкурса включва:
а/ решаване на 2 шахматни задачи и 1 логическа задача / изписани на дъска в залата/.
б/ победител става участникът, посочил най-пълни решения /брой матове/ и за най-кратко време.

Наградите са индивидуални по възрастови групи 1-ва, II-ра и III-та награда.

За справки и консултации: 0878617 968 Красимир Стефанов международен майстор по шахмат, р-л Шахматен клуб при НЧ "Доростол-1870".

Facebook коментари