Понеделник, 26 Септември 2022 г.

Определени са секциите за хора с увреждания в Силистренско

В 14 секциите ще могат да гласуват избирателите с увредено зрение, затруднение в придвижването или с друго увреждане в област Силистра.

Те се намират в съответните общини:

Община Главиница

Гр. Главиница, ул. "Оборище" №57
200700301
СУ "Васил Левски"

Община Кайнарджа

с. Голеш, ул. "Първа" №28
201500502
Училище

с. Средище, ул. "Цанко Церковски" №1
201500512
Училище

Община Ситово

с. Босна, ул."Първа"
203200602
Автоспирка

с. Поляна, ул."Първа" №35А
203200611
клуб на с.Поляна

Община Дулово

Гр. Дулово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №11
201000407
НСУ(бивше ученическо общежитие в двора СУ"В.Левски")

Община Силистра

Гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2
203100103
Бивш профсъюзен дом

Гр. Силистра, ул. "Бесарабия" № 26
203100116
Читалище"Кирил и Методий" - етаж 1

Гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 10
203100155
Клуб на инвалида

С. Айдемир, ул."Сокол" № 6
203100162
ОДЗ "Мир"- Деленки, вход южен 2

с. Калипетрово, ул. "Нов живот" № 46
203100182
Стадион "Раковски"

Община Алфатар

Гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15
200100202
НЧ "Й.Йовков-1894"

Гр. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47
200100204
Ритуална зала на кметство Алеково

Община Тутракан

Гр. Тутракан, ул. "Сакар планина" № 8
203400706
Бивш хранителен магазин

Изтиче исрокът, в който избирателите с трайни увреждания с невъзможност да гласуват в изборно помещение, могат да подадат искане за мобилна избирателна урна в писмена форма или по интернет в страницата на общинската администрация. Пропусналите датата могат да подадат заявление и до 26 септември, ако в населеното място вече има назначена подвижна избирателна комисия.

Заявленията могат да се подават и електронно през сайта на Главна дирекция ГРАО. Електронен подпис не се изисква.

Facebook коментари