Петък, 01 Декември 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 19 септември 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

5 работници, зареждане на рафтове, средно образование
1 учител на деца с умствена изостаналост, висше образование, висше образование/ Специална педагогика/Психология, специална педагогика, олигофренопедагогика, дефектология
1 диагностик, моторно превозно средство, средно образование
2 шивачи, средно образование
3 военнослужещи, войници, средно образование
4 обслужващи магазин, средно образование
1 социален работник, висше/ Специална педагогика
2 охранители,средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил,средно образование
2 медицински сестри, висше образование/ Медицина
1 настройчик, металообработващи машини, средно образование
1 огняр, средно образование, правоспособност
1 счетоводител, висше образование/ Счетоводство
2 учители, детска градина, висше образование, ПНУП
5 общ работници строителство на сгради, основно образование
3 кофражисти, средно образование
2 общи работници, основно образование
1 главен счетоводител, висше образование/ Счетоводство
1 работник зареждане рафтове/складов работник/, средно образование
1 застрахователен агент, средно образование
1 опаковач, средно образование
2 машинни оператори, шиене на облекла, средно образование
1 резач, горски дървен материал, средно образование
7 общи работници, средно образование
1 машинен инженер, висше образование/ Инженерство-комбинирани програми
1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление, средно образование
3 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование
1 прочиствач- шмиргелист, отливки, средно образование
1 военнослужещ, офицер, висше образование/ Медицина, Фармация, Ветеринарна медицина/
1 технически сътрудник, висше образование, английски език
1 шивач, мъжко/дамско облекло, средно образование
3 заварчици, средно образование, правоспособност за заваряване
1 барман, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
2 технически изпълнители, средно образование, компютърни умения
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
8 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи"
20 лекари, висше образование "Медицина"
5 фелдшери, полувисше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

-За обучение по време на работа
1 монтажник, изделия от пластмаса
1 машинен оператор, металообработващи машини
1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси"

1 готвач, средно образование
2 продавач-консултанти, средно образование
1 куриер, средно образование
1 рецепционист, хотел, средно образование
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици, икономическо образование, компютърна грамотност, любознателност

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 главен счетоводител, висше образование счетоводство и контрол, 2г.опит
1 продавач- консултанти, средно образование
1 обслужващ бензиностанция, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 машинен оператор, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, кат "СЕ"
1 служител, човешки ресурси, висше образование
6 лекари, висше "Медицина"
1 машинен оператор шиене, основно, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

1 работник зареждане на рафтове, средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 чистач, производствени помещения, основно образование;
2 оператори, производствени помещения, основно образование;
2 машинни оператори, производство на метал/метални изделия, основно образование;
1 работник, товаро-разтоварна дейност, основно образование;
1 продавач-консултант, основно образование;
1 мияч, превозни средства (ръчно), основно образование;
1 сервитьор, основно образование;
1 готвач, основно образование;
1 медицинска сестра, висше "здравни грижи";
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант";
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант";
15 медицинска сестра,висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия;
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология";
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести";
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина";
6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина".

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Facebook коментари