Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Чист въздух са дишали силистренци през август

През месец август 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Силистра не отчитат превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10, разбра КВОРУМ от месечния отчет на РИОСВ-Русе.

Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра данните касаят само периода 01.08.- 16.08.2022 г.

Останалите данни до края на месец август, ще са налични към средата на м. септември.

Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

Facebook коментари