Петък, 30 Септември 2022 г.

Музеят в Сребърна изпраща силен туристически сезон

Силен туристически сезон изпращат в Природния резерват "Сребърна". За БТА директорът на местния Природонаучен музей Елена Илиева разказа, че, за разлика от предишните две години, през това лято потокът от туристи не е спирал.

"Всеки ден от сутрин до вечер при нас имаше посетители. Можем да се похвали с един много добър туристически сезон и се надяваме той да не свърши през септември, а в края на октомври. Хората, които искат да ни видят и да се наслаждават на езерото Сребърна, могат да го направят. В края на сезона могат да видят чаплите. Есента е времето, през което по централния път "Via Pontica" преминават много ята и езерото се изпълва с птици", разказа Илиева.

Запазена марка за резервата и основна атракция за туристите е колонията от къдроглави пеликани. Според експерта на РИСОВ - Русе Момчил Петров тази година птиците са построили гнездата си върху изградените за тях дървени плаващи платформи.

"Те са тип понтон, отдалечени са от брега и по този начин възпрепятстват достигането на земни хищници.

Тази година гнездовият период приключи в края на юли. Птиците вече напуснаха и в момента могат да се наблюдават по пясъчните коси на река Дунав.

През последните годни двадесетина години има тенденция миграциите на къдроглавите пеликани да бъдат много кратки и те не прелитат до далечни южни страни. Най-често зимуването става по бреговете на Дунав, по-рядко по крайбрежието на Черно море", каза експертът.

Той допълни, че се изграждат нови две понтонни плтаформи, които предстои да бъдат поставени на мястото, където гнездят пеликаните. По този начин се осигуряват условия за гнездене на повече птици в резервата.

Езерото Сребърна е сред най-известните природни резервати в страната и един от 100-те национални туристически обекта. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка - "Via Pontica", с което се обяснява и голямото разнообрази от птици в резервата.

През 1948 г. с цел опазване на птичето богатство, езерото е обявено за птичи резерват, а през 1977 г. за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. резерватът получава и най-голямо си признание - включен е в Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като естествена функционираща екосистема, осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан.

Тези птици са световно застрашен вид със статут "уязвим". В света са останали около 4000-5000 гнездещи двойки. Пеликанът е сред най-едрите птици в нашата орнитофауна. С размах на крилете над 2,5 м в полет прилича на малък делтаплан.

Интересен феномен за Сребърна са плаващите тръстикови острови, които често променят контурите на езерото. В Европа тези острови като местообитания на водолюбиви птици са представени само в езерото Сребърна и в Делтата на р. Дунав. Островите достигат големи размери и са наричани от местното население "кочки". Плаващите острови са особено важни за гнездящие птици в езерото.

През 2017 г. "Сребърна" получи сертификата за Биосферен парк на ЮНЕСКО. С документа се удостоверява, че защитената територия покрива новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма "Човекът и биосферата" на международната организация

Facebook коментари