Неделя, 01 Октомври 2023 г.

Започнаха репетиции за вота в цялата област Силистра

От 12 септември е започнало пробното гласуване с машини в област Силистра преди извънредните парламентарни избори на 2 октомври.

9 машини за демонстрационно гласуване са бяха доставени по-рано в Силистра. Чрез тях е организиран пробния вот.

До 29 септември е предвидено устройствата да обиколят населените места в областта.

Въпреки нееднократните запитвания от КВОРУМ, едвам днес на 16 септември РИК-Силистра оповести официалния график за пробните гласувания в Силистренско, които са започнали още на 12 септември:


Община Ситово

14.9.2022 с. Искра 09:00 16:00
15.9.2022 с. Босна 09:00 13:00
16.9.2022 с. Добротица 09:00 13:00
19.9.2022 с. Ситово 09:00 13:00
20.9.2022 с. Любен 09:00 13:00
21.9.2022 с. Попина 09:00 13:00

Община Тутракан

13.9.2022 гр. Тутракан 09:00 15:00
14.9.2022 с. Шуменци 09:00 11:00
14.9.2022 с. Белица 11:30 13:30
14.9.2022 с. Преславци 14:00 16:00
15.9.2022 с. Старо село 09:00 11:00
15.9.2022 с. Нова Черна 11:30 15:00
16.9.2022 с. Цар самуил 09:00 12:00
16.9.2022 с. Търновци 13:00 15:00

Община Дулово

13.9.2022 с. Черник 09:00 12:00
13.9.2022 с. Овен 13:00 15:00
14.9.2022 с. Вокил 13:00 15:00
14.9.2022 с. Окорш 09:00 12:00
15.9.2022 с. Долец 13:00 15:00
15.9.2022 с. Паисиево 09:00 12:00
16.9.2022 с. Боил 09:00 12:00
16.9.2022 с. Орешене 13:00 15:00
19.9.2022 с. Поройно 09:00 12:00
19.9.2022 с. Чернолик 13:00 16:00
20.9.2022 с. Златоклас 13:00 15:00
20.9.2022 с. Правда 09:00 12:00
21.9.2022 с. Яребица 09:00 12:00
21.9.2022 с. Руйно 13:00 15:00
23.9.2022 с. Черковна 10:00 12:00
23.9.2022 с. Межден 13:00 15:00
26.9.2022 с. Таслаково 10:00 12:00
26.9.2022 с. Колобър 13:00 15:00
27.9.2022 с. Раздел 10:00 12:00
27.9.2022 с. Водно 13:00 15:00
28.9.2022 с. Секулово 10:00 12:00
28.9.2022 с. Грънчарово 13:00 15:00
29.9.2022 гр. Дулово 09:00 17:00

Община Кайнарджа

13.9.2022 с. Средище 10:00 12:00
13.9.2022 с. Посев 13:00 14:30
13.9.2022 с. Кайнарджа 15:00 17:00
14.9.2022 с. Голеш 10:00 12:00
14.9.2022 с. Зарник 13:00 14:30

Община Алфатар

12.9.2022 гр. Алфатар 09:00 16:00
13.9.2022 гр. Алфатар 09:00 16:00
14.9.2022 с. Чуковец 09:00 16:00
15.9.2022 с. Бистра 09:00 16:00
16.9.2022 с. Алеково 09:00 16:00

Община Главиница

13.9.2022 Гр. Главиница 08:30 16:30
14.9.2022 с. Богданци 08:30 12:00
14.9.2022 с. Зафирово 13:00 16:30
15.9.2022 с. Коларово 08:30 12:00
15.9.2022 с. Долно Ряхово 13:00 16:30
16.9.2022 с. Сокол 08:30 12:00
16.9.2022 с. Дичево 13:00 16:30
19.9.2022 с. Суходол 08:30 12:00
19.9.2022 с. Калугерене 13:00 16:30
20.9.2022 с. Ножарево 08:30 12:00
20.9.2022 с. Падина 13:00 16:30
21.9.2022 с. Вълкан 08:30 12:00
21.9.2022 с. Листец 13:00 16:30
23.9.2022 с. Зарица 08:30 12:00
23.9.2022 с. Звенимир 13:00 16:30
26.9.2022 с. Зебил 08:30 12:00
27.9.2022 с. Стефан Караджа 08:30 12:00
27.9.2022 с. Черногор 13:00 16:30
28.9.2022 гр. Главиница 08:30 16:30

Община Силистра

12.9.2022 гр. Силистра 09:30 15:30
13.9.2022 гр. Силистра 09:30 15:30
14.9.2022 гр. Силистра 09:30 15:30
12.9.2022 с. Айдемир 09:30 15:30
13.9.2022 с. Калипетрово 09:30 15:30
14.9.2022 с. Сребърна 09:30 15:30
15.9.2022 с. Професор Иширково 09:30 12:00
16.9.2022 с. Брадвари 09:30 12:00
19.9.2022 с. Йорданово 09:30 12:00
20.9.2022 с. Бабук 09:30 12:00

Facebook коментари