Понеделник, 26 Септември 2022 г.

МВР обявява конкурс за полицейски служители в ОДМВР - Силистра

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра на 2 вакантни длъжности - полицай и старши полицай, сектор "Охранителна полиция", група "Охрана на обществения ред".

Кандидатите трябва да са дееспособни лица от 18 до 41г. /ненавършени към датат на обявяване на конкурса/.

Максималната възраст не важи за бивши или настоящи служители на МВР или заемали длъжности по ЗМВР.

Да имат завършено средо образование и да отговарят на минималните изисквания за физическа и медицинска годност, съгласно специализираните методики на МВР.

Срок за кандидатстване до 30.09.2022г. , включително.

Документи се подават ЛИЧНО в ОДМВР Силистра.

Възникналите индивидуални въпроси се уточняват по време на подаване на документи.

Брутна месечна заплата което се предлага е 1333 лв.

Facebook коментари