Понеделник, 15 Април 2024 г.

Силистренец си купи уникален папагал, но забрави да го регистрира

Силистренец си купи уникален папагал, но забрави да го регистрира, става ясно от месечния отчет за дейността на РИОСВ за август.

Във връзка с внесено в РИОСВ-Русе заявление за регистрация на екземпляр от вида Голям александър (Psittacula eupatria), маркиран със затворен пръстен № BG10C2021TST0002 и издадена регистрационна карта с № 2021-Вн 109/29.04.2021 г. е констатирано нарушение на ЗБР. Видът е включен в Приложение В на Регламент 338/97 и съгласно чл. 90 от ЗБР подлежи на задължителна регистрация в 15-дневен срок от придобиването му. За констатираното нарушение е изпратена покана за съставяне на акт за установявяне на административно нарушение (АУАН) на собственика. Същият не се е явил на указаната дата и се състави АУАН в негово отсъствие. Изпратено е писмо до Община Силистра за съдействие за предявяване на АУАН на нарушителя. Все още не е върнат отговор от Община Силистра.

Папагалите Александър са желани домашни любимци поради факта, че живеят дълго, имат игриво поведение и могат да имитират човешкия глас и реч.

Изключително красив и шарен, запомнящ и произнасящ много голям набор от думи. Поради това този вид е сред най-търгуваните, но това е довело до застрашаване на естествените му местообитания. Той е защитен вид.

Има много силен глас и звуците, които издава са шумни и звънливи. Поради това не е особено подходящ за отглеждане в апартамент. Гласът им може да бъде чут на разстояние от 1 км.

Facebook коментари