Събота, 23 Септември 2023 г.

Община Силистра посочи подходящите места за провеждане на "Да изчистим България за един ден"

Във връзка с провеждането на национална кампания "Да изчистим България за един ден" и своевременното извозване на събраните отпадъци Община Силистра уведомява участниците:

1. Подходящи места за почистването, на която могат да се включат участниците в кампанията се явява:

- поречието на р. Дунав в границите на населеното место;
- м-т Меджиди табия;
- м-т Орехова гора;
- м-т Чатал чешма


2. Желаещите да се включат в почистването е нужно да бъдат внимателни за избягване на травми и наранявания понеже крайбрежната ивица е обрасла с растителност закриваща каменистата повърхност покрай брега. Освен това на другите места в почистването, на които участниците традиционно се включват следва да се вземе под внимание, че територията в тях е основно гориста с пресечен терен и дейностите по почистването се изразяват в извършването, най-вече на оборка и събиране на отпадъците на едно место и последващото им извозване от фирмите по сметосъбиране и извозване.

3. С оглед създаването на организация за своевременното им извозване Събраните в чували отпадъци от доброволците е нужно да бъдат оставените на места с достъп на сметоизвоващите автомобили, като се съблюдава отпадъците в тях да не се разпиляват. От различните предложени места за почистване пълните с отпадъци чували да се оставят съответно:

- от почистването на поречието на р. Дунав в района на Дунавския парк - до съдовете за отпадъци по ул. "Старо село" (западната граница на Дунавски парк);
- от почиства на поречието на р. Дунав в района на СНЦ "Дунавски клуб", до р-т Никулден - до съдовете за отпадъци до Мелницата;
- от почиства на поречието на р. Дунав в района на р-т "Истър" - до съдовете за отпадъци в района на ресторанта;
- от почистването на м-т Меджиди табия до контейнера за отпадъци разположен в близост до Крепостта. (в горната част в края на "Пътеката на здравето");
- от почистването на м-т Орехова гора на паркинга в района;
- от почистването на м-т Чатал чешма в началото на отбивката за чешмата по пътя който води до нея.

Facebook коментари