Петък, 30 Септември 2022 г.

Нов кът за отдих и спорт в Ситовско

Площадка за пикник и две екопътеки изгради по проект община Ситово, съобщи БНР. На площадката за отдих има чешма с барбекю и 5 дървени маси с пейки върху терена с облицовка от камък. Наоколо са поставени кошчета за отпадъци, както и указателни табели за двете екопътеки. На самите пътеки има находища на червен диворастящ божур в местността "Горната кория" на село Добротица.

Стойността на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони е 19 558,00 лв. без ДДС.

Целта на проекта е популяризиране и опазване на местната флора и фауна и развитие на туризма в региона, както и достъпна среда за хора с увреждания.


Снимка: Калина Грънчарова

Facebook коментари