Петък, 01 Март 2024 г.

Общински съвет – Силистра проведе тържествено заседания навръх празника Кръстовден

Три точки бяха включени в дневния ред на тържествено заседание на Общински съвет – Силистра в зала "Версай" по случай празника на град Силистра – Кръстовден – в зала "Версай".

Бяха отправени към силистренци приветствия и поздравления по повод Празника на Силистра – Кръстовден. Награден бе Александър Николаев Колев – студент от четвърти курс, редовна форма на обучение, специалност "Педагогика на обучението по физика и информатика" във Филиал Силистра към Русенски университет "Ангел Кънчев", с наградата "Студент на годината" за 2022 г.. /На основание Решение № 842 на Общински съвет – Силистра./
В края на сесията връчиха грамоти за участие в инициативата на Общински съвет – Силистра - "Заедно за цветна Силистра".

Събитието уважиха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, Мария Недялкова,зам.кмет " Хуманитарни дейности", Цветана Игнатова, директор дирекция "Хуманитарни дейности ", Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра. Председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова, зам.преседателите на съвета Иванка Ташева и Ивелин Неделчев, обл.управител Николай Неделчев и зам.обл.управител Димитър Тодоров. Сред гостите бяха и доц.д-р Румяна Лебедова и Невхиз Мустафа, председател на Общински съвет - Дулово.

По повод празника на Силистра присъстваха и гости от побратимените градове: от Кикинда и Лесковац-Сърбия, от Слобозия, Браила и Кълъраш-Румъния, от Чаханов-Полша.

Facebook коментари