Петък, 28 Февруари 2020 г.

Извънредна имунизационна кампания срещу детски паралич в Силистренско

Тази година в рамките на европейската имунизационна седмица ще стартира извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит (детски паралич).
Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването по време на кампанията ще се обхванат с един прием на убита полиомиелитна ваксина всички деца от 13 месечна до 7 годишна възраст, които нямат редовни имунизации, нямат данни за извършени имунизации, нямат личен лекар или нямат постоянен адрес на местоживеене. Имунизациите ще са напълно безплатни.
В Силистренска област извънредните имунизации ще се реализират под ръководството и с помощта на Регионалната здравна инспекция, с активното участието на медицински специалисти от лечебните и здравни заведения. При нужда ще се разкриват временни имунизационни пунктове.
През последните 20 години това е 8-ма по ред извънредна имунизационна кампания. Преди по-малко от една година в страната и областта приключи имунизационната кампания срещу морбили, във връзка с възникналата и развила се през 2009-2010 година епидемия от морбили.
Необходимостта от извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит през 2011 година е продиктувана от влошилата се епидемична обстановка в някои прикавказки републики (Таджикистан, Казахстан, Туркменистан) и Русия през миналата година. Четири страни в света (Пакистан, Афганистан, Индия и Нигери я) остават ендемични по отношение на полиомиелита, поради продължаващо разпространение на див полиомиелитен вирус от човек на човек. В други три африкански страни (ЧАД, ДРКонго и Ангола) е възобновено прекъснатото през 2010 година предаване на полиовируса от човек на човек.
Поради близостта на Афганистан със засегнатите прикавказки държави и интензивните процеси на придвижване на хората, рискът от внос и разпространение на дивия полиомиелитен вирус в страните от Европейския континент продължава да е висок.
Европейското бюро на Световната здравна организация (СЗО) по степен на риск от разпространение на див полиовирус е поставила България в категория "много висок риск" по подобие на причините за епидемията от морбили, предвид наличието на определени етнически групи от населението, които създават затруднения в своевременното и пълно реализиране на имунизационната програма поради липсата на постоянно местоживеене. Засилените миграционни процеси при тези групи от населението или отдалечеността им от населеното място, където е кабинета на избрания от тях личен лекар затруднява работата по имунопрофилактика.
Посланието на поредната Европейска имунизационна седмица е:
• Имунизациите са безопасен и ефективен начин за предпазване от заразни заболявания и от техните тежки последици (трайни увреждания, инвалидизиране и смърт);
• Имунизациите са жизненоважни за всяко дете, защото те предотвратяват болести и запазват здравето и живота на децата;
• Ваксините и антибиотиците са две велики постижения на медицината, които подобриха качеството и продължителността на човешкия живот.

Facebook коментари