Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Председателят на Съюза на независимите български писатели Марин Кадиев представи тази вечер книгата на силистренския журналист Никола Нанев "Преходът"

Председателят на Съюза на независимите български писатели Марин Кадиев представи тази вечер втората книга от подготвената от силистренския журналист Никола Нанев трилогия "Преходът" за времето след политическите промени в България от 1989 година.
Авторът е събрал анкети и интервюта с изтъкнати специалисти и обикновени граждани за преживяното от тях през последните две десетилетия и оценките им за тях.
Преходът продължава, а кое е времето на истинския ни живот, е скритият въпрос в книгата.
Вече седемдесет и осем годишният Никола Нанев, който има издадени осем книги,определя като "миниреферендум" събраните в "Преходът" мнения на хората. " Дълбокомислените им разсъждения удвоиха у мен оптимизма и вярата, че българинът мисли с главата си, когато става дума за нещо, свързано с неговото настояще и бъдещето на децата му", обобщава впечатленията си от срещите си Нанев в предговора на книгата..
Размислите на хората, независимо коя социална група представляват, може би ще дадат възможност потомците по-добре не само да осмислят това, което са преживели съвременниците на събитията.
Един от тях - преподавателят в силистренския филиал на университета "Ангел Кънчев" в Русе проф. д-р Иван Недев – намира може би най точната характеристика за миналите години: "Отрязъкът от време, отреден за живота на даден човек, според мен, се определя от фактор, за възприемането на който ние, човеците, нямаме сетива. За назоваването му речта ни разполага с няколко думи - най-често употребяваната от тях е думата "съдба".

Facebook коментари