Понеделник, 26 Септември 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 12 септември 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, висше образование /Педагогика/, НУП
1 учител основното образование (I-IV клас), висше образование /Педагогика/
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование /БЕЛ/
1учител на деца с умствена изостаналост, висше образование, висше образование /Специална педагогика, Специална педагогика, Олигофренопедагогика, дефектология/
4 обслужващи, магазин, средно образование
1 социален работник, висше /Специална педагогика/
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, /Информационни технологии и Физика и Астрономия/
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование /Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда/
4 военнослужещ, войник, средно образование
2 охранители, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно образование
2 медицински сестри, висше образование /Медицина/
1 настройчик, металообработващи машини, средно образование
1 огняр, средно образование, правоспособност
1 счетоводител, висше образование /Счетоводство/
5 общи работници, строителство на сгради, основно образование
3 кофражисти, средно образование
2 общи работници, основно образование
1 главен счетоводител, висше образование /Счетоводство/
1 работник зареждане рафтове /складов работник/, средно образование
1 застрахователен агент, средно образование
1 опаковач, средно образование
2 машинни оператори, шиене на облекла, средно образование
2 шлосер-монтьори, средно образование
1 общ работник, средно образование
4 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование
1 резач, горски дървен материал, средно образование
7 общи работници, средно образование
1 машинен инженер, висше образование /Инженерство-комбинирани програми/
1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление, средно образование
3 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование
1 прочиствач- шмиргелист, отливки, средно образование
1 кранист, средно образование
1 шофьор, автокран, средно образование /Автотранспорт/
1 военнослужещ, офицер, висше образование /Медицина, Фармация, Ветеринарна медицина/
1 технически сътрудник, висше образование, английски език
1 шивач, мъжко/дамско облекло, средно образование
3 заварчици, средно образование, правоспособност за заваряване
3 опаковачи, средно образование
1 работник, строителство, средно образование
1 продавач, разносна търговия, средно, кат. В, компютърна грамотност
1 барман, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно, кат. С
1 счетоводител, висше образование/ Счетоводство/
1 рецепционист, хотел, средно образование
2 технически изпълнители, средно образование, компютърни умения
1 логопед, висше образование /Логопедия/
1 началник парк, автомобили, средно образование
1 началник, склад, средно образование
1 монтьор, дървообработващи машини, средно образование
10 работници, повърхностна обработка на дърво, средно образование
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
2 работници, кухня, основно образование
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
8 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи"
20 лекари, висше образование "Медицина"
5 фелдшери, полувисше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

-За обучение по време на работа
1 диспечер транспортни средства, средно образование
1 монтажник, изделия от пластмаса
1 машинен оператор, металообработващи машини
1машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси"

1 готвач, средно образование
2 продавач-консултанти, средно образование
1 куриер, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 главен счетоводител, висше образование счетоводство и контрол, 2г.опит
2 продавач- консултанти, средно образование
1 обслужващ бензиностанция, средно образование
1 касиер, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 машинен оператор, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, кат "СЕ"
1 служител, човешки ресурси, висше образование
6 лекари, висше "Медицина"
1 машинен оператор шиене, основно, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

3 асистент- продавачи, средно образование
1 работник зареждане на рафтове, средно образование
1 работник печене на пещ, средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 обслужващ бензиностанция/газостанция, средно образование
1 сервитьор, основно образование
1 готвач, основно образование
1 медицинска сестра, висше образование "Здравни грижи";
1 лекар по дентална медицина, висше обр. /Бакалавър/ специалност "Стоматология"
5 акушерки, висше обр. "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра"
3 медицински лаборант, висше обр. "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант"
1 рентгенов лаборант, висше обр. "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант"
15 медицински сестри, висше обр. "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра"
1 лекар, висше обр. "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната"
1 лекар, висше обр. "Магистър", специалност "Кардиология"
1 лекар, висше обр. "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия
1 лекар, висше обр. "Магистър", специалност "Гастроентерология"
2 лекари, висше обр. "Магистър", специалност "Вътрешни болести"
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина"
6 лекари, висше обр. "Магистър", специалност "Медицина"

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Facebook коментари