Петък, 30 Септември 2022 г.

Оптимизъм обхвана земеделците след покачване на изкупните цени на пролетниците

Фактор са стресовите горещини в Европа, войната в Украйна, растящите производствени разходи и възходящите стокови пазари

Изкупните цени на пролетните култури за новата реколта носят растящи очаквания. Влияние оказват по-слабата очаквана реколта в Европа от стресовите горещини, войната в Украйна и растящите производствени разходи, наред с възходящите стокови пазари.

В началото на кампанията за 2022/23 г. средните изкупни цени при царевицата от място (Централна България) се прогнозират на 590 лв./тон при ±5%, а при слънчогледа (Североизточна България) – 1100 лв./тон. Това посочват от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя актуален бюлетин.

Царевица

Анализаторите повишават предвижданията за реколтирани площи от 550 хил. ха на 570 хил. ха. Оценките за добива е той да бъде около 6оо кг/дка, докато прогнозите на JRC-Mars са за 608 кг/дка.

В Северозападна, Северна централна и Югозападна България се предвиждат добиви около и малко над средните за последните 5 години. Оскъдните валежи през критичния месец юли и пестеливата агротехника ще повлияят по-негативно в останалите части, като повечето паднали валежи през август ще помогнат на по-късните сортове.

Слънчоглед

Реколтираните площи се предвижда да възлязат на 840 хил. ха при среден добив от 230 кг/дка. Прогнозният добив според JRCMars се понижава до 224 кг/дка, което е с 3% под средните за последните 5 години.

Текущи данни

Прибраната реколта от пшеница за 2022/23 към края на август е 6,34 млн. тона, ечемик – 618 хил. тона, и рапица – 296 хил. тона, сочат оперативни данни на Министерството на земеделието.

Русия

FOB цените от Русия към края на август продължават да спадат с около 12% на месечна база. При хлебната пшеница – 315 долара/тон, ечемик – 305 долара/тон, фуражна пшеница – 285 долара/тон, и царевица – 330 долара/тон. FOB цената на слънчогледово олио се стабилизира на 1440 долара/тон.

Русия намалява наполовина експортното мито за слънчогледово олио и шрот от началото на септември. Изчисляването на експортното мито до момента бе в размер на 70% от разликата между средната месечна цена и базовата цена.

Украйна

По данни на тамошното министерство на земеделието производството на зърнени и маслодайни култури може да е с 10% по-добро от очакваното и да достигне 65-67 млн. тона.

Facebook коментари