Неделя, 05 Февруари 2023 г.

Ден без такси за депониране на отпадъци в Силистра през септември

Безвъзмездно приемане на отпадъци, събрани в рамките на национална кампания "Да изчистим България заедно" на регионално депо за ТБО до Силистра реши местния парламент на последното си заседание на 31 август.

На 17.09.2022 г., от такса за депониране на битови и строителни отпадъци и начисляваните отчисления на регионално депо за ТБО – Силистра ще са освободени всички лица - участници в кампанията "Да изчистим България заедно", които със собствени МПС транспортират отпадъци, при следното условие: при доставката на отпадъците лицата следва да упоменат вида на отпадъка и мястото нанеговия произход (територията, която са почиствали).

Facebook коментари