Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Кметовете на силистренските села с нови заплати със задна дата

Кметовете на силистренските села с нови заплати. Увеличение беше гласувано на последното заседание на Общинския съвет, проведено за 31 август.

Считано от 01.07.2022 г., заплатите стават както следва:

Кмет на кметство Айдемир - Денчо Стоянов Георгиев - 1735,00 лева

Кмет на кметство Калипетрово - Никола Станков Узунов - 1735,00 лева

Кмет на кметство Брадвари- Нуран Мехмед Халим - 1425,00 лева

Кмет на кметство Иширково – Венцислав Куртев Маринов - 1425,00 лева

Кмет на кметство Йорданово – Ведат Сали Сали - 1425,00 лева

Кмет на кметство Сребърна - Георги Иванов Иванов - 1425,00 лева

Кмет на кметство Бабук – Костадин Димитров Иванов - 1425,00 лева


Над въпросните суми ще се начислява 1 процент за всяка прослужена година.

Заплатите на кметските наместници на останалите населени в общината не се гласуват от общинския съвет.

Facebook коментари