Понеделник, 26 Септември 2022 г.

Мая Димитрова: Кандидатстването за целева помощ за отопление ще продължи до 31 октомври

На 24.08.2022 г. между Министерството на земеделието, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане беше подписано Споразумение за взаимодействие и сътрудничество при оказването на подкрепа на правоимащите лица, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г., чрез предоставяне на дърва за огрев. Срокът на Споразумението е до 31.12.2022 г. Това съобщи за Общинско радио-Силистра Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-Силистра.

По силата на спогодбата Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане ще предоставя периодично на Министерството на земеделието справка за правоимащите хора, на които е издадена заповед от дирекциите "Социално подпомагане" за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022- 2023 г., допълни Димитрова. Министерството на земеделието чрез държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства ще осигурява дърва за огрев на лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво. Хората, на които е издадена заповед, следва лично или чрез упълномощен представител да посетят държавно стопанство на територията, на която е настоящият им адрес, за заявяване на необходимостта от дърва за огрев и да представят заповедта за отпускане на целева помощ.

Кандидатстването за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022-2023 г. ще продължи до 31 октомври. Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия си адрес, уточни Димитрова.

Право на подпомагане имат лица и семейства, които отговарят на нормативно определени условия за доход, имуществено и здравословно състояние, семейно положение, възраст, учебна и трудова заетост и др. Подадените в областта заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2022/2023 г. са общо 5 915 броя, към днешна дата. Издадените до момента заповеди за отпускане на целевата помощ са общо 3 776. В 560 от случаите помощта е отказана поради това, че лицата и семействата не отговарят на изискванията. 1 589 броя молби-декларации са в процес на обработка.
Общо за областта броят на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2022/2023 г. по общини подадените молби са 5915, за Силистра са 1805. Броят на издадените заповеди за областта е 3766, за Силистра 1111.

За предходният отоплителен сезон - 2021/2022 г. подадените заявления-декларации бяха 7 509 бр., като помощта са получили 5 556 лица и семейства, каза в заключение Мая Димитрова.

Facebook коментари