Петък, 30 Септември 2022 г.

Чистят езерото Сребърна до Силистра

Косенето на тръстика и драгирането на наноси от дъното на езерото Сребърна до Силистра със специализираната машина ще започнат в най-скоро време.

Двете дейности са включени в Плана за управление на резервата "Сребърна". В екипа, който ще осъществява дейностите, участва и биолог. Той ще извършва мониторинг на местата за косене на тръстика, за да се избегне безпокойство на птиците или разрушаване на гнезда.

Предвижда се до края на годината да бъдат окосени около 450 дка тръстикови площи – шахматно или на форми, за да не се допусне оголване на големи територии.

По план драгираната тиня ще бъде струпвана в междудиговото пространство.

Facebook коментари