Петък, 30 Септември 2022 г.

"Енциклопедия на Тутракан" и "Етнография на Тутраканско" ще издаде местния музей

Одобрен за финансиране от Министерството на културата е проект "Популяризиране на културната памет в Тутракан", съобщават от Историческия музей в крайдунавския град.

Проектното предложение е дело на музея и включва отпечатването на две издания, озаглавени "Етнография на Тутраканско" и "Енциклопедия на Тутракан".

Научните трудове са посветени на 30-годишнината от откриването на Историческия музей и са плод на многогодишен изследователски труд на музейната колегия.

"Енциклопедия на Тутракан" ще предложи на читателите систематизирана научна и научно-популярна информация за събития, личности и места, свързани с региона от древността до наши дни.

"Етнография на Тутраканско" е авторски труд на тутракански музейни специалисти и на етнографи, фолклористи и етнолози: проф. Николай Ненов, Десислава Тихолова, Искра Тодорова от Регионален исторически музей-Русе, както и на Донка Съботинова, етнограф в Регионален исторически музей-Силистра. Изследователският и научен труд ще представя цялото многообразие от празници, вярвания, обреди от жизнения цикъл, елементи от материалната култура (бит, храна, облекло), етнографски групи, фолклор.

Очаква се изданията да достигнат до читателите през пролетта на 2023 г.

Facebook коментари