Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Екип на РИОСВ-Русе по проекта в Сребърна реализира работно посещение

Екип по проекта на РИОСВ-Русе "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна" реализира работно посещение в град Доротея, окръг Вестерботен, в Швеция миналата седмица. Целта на работната визита беше посещение на завода-производител на многофункционалната амфибия Truxor T40, доставена по проекта и запознаване с всичките й функционалности. Експертите са имали възможността да добият практически умения на терен, в сладководен водоем.

Предвижда се всеки момент на територията на резервата да започне изпълнението на дейностите по косене на тръстика и драгиране на наноси от дъното на езерото със специализираната машина. Двете дейности са включени в Плана за управление на поддържан резерват "Сребърна", разработен от специалисти на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (ИБЕИ на БАН). Вече са проведени процедурите и е избран изпълнител на дейността. В екипа, по изрично настояване на РИОСВ-Русе, участва и биолог, който извършва мониторинг на местата за косене на тръстика. Това се налага, за да се избегнат всички рискове от безпокойство на птиците или разрушаване на гнезда. Предвижда се до края на годината да бъдат окосени около 450 дка тръстикови площи – шахматно или на форми, за да не се допусне оголване на големи територии.

По план драгираната тиня ще бъде струпвана в междудиговото пространство.

Facebook коментари