Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Областният управител със спешно посещение в Дулово

Извънредна работна среща в Дулово по въпроса за снабдяването с дърва за огрев на населението се състоя днес. За това информираха от областната управа на Силистра.

Областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев и заместникът му Димитър Тодоров проведоха работна среща в град Дулово с представляващите местната законодателна и изпълнителна власти, съответно в лицето на инж. Невхис Мустафа като председател на ОбС Дулово и на д-р Юксел Ахмед – кмет на общината.

В срещата участва инж. Огнян Димитров – директор на ДЛС "Каракуз", тъй като тема на форума бе снабдяването на населението от община Дулово с дърва за огрев през сезон 2022-2023 г.

От направения преглед на ситуацията става ясно, че общото заявено количество към стопанството е 36 000 кубика, от които до този момент са раздадени 12 000. С уговорката, че в тези цифри не влизат дърва, доставени от други източници от съседни стопанства.

Според направения четиримесечен график за периода "септември – декември 2022 г.", през м. септември и м. декември са планирани по 5 000 за всеки от месеците, както и по 8 000 – съответно за м. октомври и м. ноември.

В рамките на проведената дискусия е постигнато обединение около необходимостта за съдействие от страна на местната власт във взаимодействие с ДЛС по няколко теми: взаимно и навременно информиране относно предвижданията на горските планове, свързано с добива на дървесина; съвместно и своевременно съставяне на списъци на физическите лица; както и също съвместно провеждане на информационни кампании сред населението за включването му в списъците и т.н.

Уточнено е, че според законодателството сечта на акация започва на 1 септември, както и, че за средата на м. септември има търг за сеч. Предвидено е засилване на проверките относно незаконната сеч.

Обсъдени са и обстоятелствата, довели по въпроса с дървата за огрев до сериозни затруднения в повечето общини в страната, а именно: създадената енергийна криза, обвързан с рязък скок на цените на енергоносители; нежелание на търговците да участват в процедурите за ползване на дървесина; траен недостиг на работна ръка за добив на дървесина за огрев и др. от подобен обективен характер.

Facebook коментари