Петък, 30 Септември 2022 г.

Съдилищата в Силистра с образователна мисия

Все повече подрастващи участват в инициативите по Образователната програма на Висшия съдебен съвет "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", и активно се включват в лекции и дискусии в Окръжен, и Районен съд - Силистра.

Изминалата учебна година и част от ваканцията бе период, богат на мероприятия, в които действащи съдии разясняваха важни понятия и етапи от съдебният процес, както и кой има право да заведе съдебно дело, какво трябва да направим, за да защитим правата си, какви са последиците от нашите действия или бездействия, и още интересни въпроси, свързани с житейски ситуации.

Голям интерес предизвикаха лекциите по теми свързани с употреба и разпространение на наркотични вещества; санкциите за притежание на такива вещества; управление на МПС от младежи след употреба на наркотици; кражба; грабеж; трафик на хора; интернет измами; клевета; обида; отказ да се изпълни разпореждане на държавен орган; опасностите в интернет пространството.

В образователната дейност на съда бяха обхванати ученици във възрастови групи от трети до дванадесети клас, като съдиите-лектори по достъпен начин представиха правна материя, адаптирайки я за всяка аудитория.

През изминалото лято ученици от ПГСУА "Атанас Буров", специалност "Съдебна администрация" проведоха своята производствена практика - учебен стаж в Окръжен съд-Силистра и Районен съд – Силистра.

За поредна година училищата с най-активни участници в мероприятията по Образователната програма получиха награди, като средствата за наградния фонд са осигурени от Висшия съдебен съвет /ВСС/. Тази година това бяха СУ "Никола Вапцаров" и ПМГ " Св. Климент Охридски". Прожекционният апарат и озвучителната техника ще подпомагат дейността по бъдещи мероприятия по Образователната програма на съда в мултифункционалните обучителни пространства в училищата, а също ще са полезни и в други образователни инициативи.

Пламен Неделчев–Председател на Окръжен съд-Силистра и Мирослав Христов–Председател на Районен съд-Силистра връчиха наградите и споделиха задоволство от сътрудничеството с училищата, повишеният интерес на учениците към правораздаването, и дейността на магистратите, и служителите.
Това е положителен резултат от Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет /ВСС/ и Министерството на образованието и науката, както и доброто взаимодействие на ръководителите на съдилищата и училищата в град Силистра.

През новата учебна година предстоят още инициативи, целящи повишаване на знанията и правната грамотност на подрастващите в град Силистра, град Дулово и град Тутракан.

Facebook коментари