Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 22 август 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

4 камериери/камериерки, средно образование
3 работници, кухня, средно образование
3 миячи, съдове, средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

3 учители, ресурсни, висше образование /Специална педагогика, логопедия, психология, свидетелство за МПС, кат. В/
2 машинни оператори, шиене на облекла, средно образование
2 чистачи/хигиенисти, средно образование
1 счетоводител, висше /Счетоводство образование/
3 шлосер-монтьори, средно образование
1 общ работник, средно образование
10 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование
1 резач, горски дървен материал, средно образование
7 общи работници, средно образование
1 шофьор, товарен автомобил, средно образование, кат. С
1 машинен инженер, висше образование /Инженерство-комбинирани програми/
2 заварчици, средно образование
1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление, средно образование /Оператор на машини с ЦПУ/
3 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование
1 прочиствач - шмиргелист, отливки, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 кранист, средно образование
1 шофьор, автокран, средно образование /Автотранспорт/
1 военнослужещ, офицер, висше образование /Медицина, Фармация, Ветеринарна медицина/
1 технически сътрудник, висше образование, английски език
1 шивач, мъжко/дамско облекло, средно образование
1 учител, практическо обучение, висше образование "Зооинженерство"," Инженер животновъдсто", "Технология на храните"
1 заварчик, средно образование
2 опаковачи, средно образование
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, висше образование /Начална училищна педагогика/
1 учител, практическо обучение, висше образование /Технология в общественото хранене/
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование Френска филология,
3 работници, строителство, средно образование
1 склададжия, средно обр., кат. В, компютърна грамотност
1 продавач, разносна търговия, средно обр., кат. В, компютърна грамотност
1 барман, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно, кат. С
1 счетоводител, висше образование /Счетоводство/
1 рецепционист, хотел, средно образование
2 технически изпълнители, средно образование, компютърни умения
2 резачи, основно образование
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /География и история/, 10 г. професионален опит
3 военнослужещи войници, средно/висше образование
1 диагностик, превозно средство, средно/висше /Транспортна техника, МСС , автомобилна електроника/
1 моряк, средно образование
1 логопед, висше образование /Логопедия/
3 автомонтьори, средно/висше - Транспортна техника,МСС , автомобилна електроника
1 началник парк, автомобили, средно образование
1 началник на склад, средно образование
1 монтьор, дървообработващи машини, средно образование
10 работници, повърхностна обработка на дърво, средно образование
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
2 работници, кухня, основно образование
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
8 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи"
20 лекари, висше образование "Медицина"
5 фелдшери, полувисше образование
2 общи работници, начално образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

-За обучение по време на работа
1 диспечер транспортни средства, средно образование;

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси"

2 помощник готвачи, средно образование
1 работник в бар, средно образование
1 продавач-консултанти, средно образование
2 сервитьори, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 работник зареждане на рафтове,средно образование
1 касиер,средно образование
1 банков служител,касиер,средно образование
1 главен счетоводител,висше образование счетоводство и контрол,2г.опит
2 продавач- консултанти, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 машинен оператор, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, кат "СЕ"
1 служител, човешки ресурси, висше образование
6 лекари, висше "Медицина"
1 машинен оператор шиене, основно, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

1 работник зареждане на рафтове, средно образование
1 работник печене на пещ,средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 машинни оператори, шиене, основно образование;
1 машинен оператор, основно образование, трисменен режим на работа;
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
5 Акушерка – висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант";
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант";
15 медицинска сестри, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия;
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология";
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести";
1 Фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина";
6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина".

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Facebook коментари