Понеделник, 03 Октомври 2022 г.

Бившата спирка до кметството във Ветрен претърпя пълна промяна

Кметският наместник на Ветрен Велимира Николова съобщи в социалната мрежа за реализацията на последния и идеен проект- кът за отмора селото.

Бившата спирка до кметствто се превърна в място, на което може да се спрете за почивка, да се подслоните, да вземете книга за четене и да оставите друга.

В боядисването са взели участие служителите от кметството, а рисунките са собственоръно изрисувани от г-жа Николова.

Мястото е създадено в резултат на участието през 2021 и 2022г в дългосрочната програма " Партньорство за красива и чиста България" на Сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация "Кока-Кола" .

Дейностите се изпълняват в партньорство със СНЦ Дуросторум-Дръстър-Силистра и Община Силистра.

Facebook коментари